Regulamin konkursu "koniec świata"

REGULAMIN KONKURSU “KONIEC ŚWIATA”

Konkurs na temat “Koniec Świata” jest konkursem  poetycko - prozatorskim organizowanym 
przez wydawnictwo koobe oraz Serwis Poema.

1. W konkursie mogą brać udział tylko użytkownicy serwisu Poema.
2. Użytkownicy chcący wziąć udział nadeślą do dwóch wierszy lub jedną formę prozatorską (do 32000 znaków - 20 stron maszynopisu) inspirowane tematem konkursu, opatrzone godłem, loginem użytkownika i adresem e-mail do kontaktu na adres: koniec.swiata@koobe.pl. W tytule e-maila proszę zawrzeć tytuł konkursu oraz informację o kategorii, której dotyczy.

W nadesłanym zgłoszeniu prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez serwis internetowy Poema oraz wydawnictwo koobe, dla potrzeb uczestnictwa w konkursie "Koniec świata" - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia." oraz "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez serwis Poema oraz wydawnictwo Koobe dla potrzeb rozsyłki nagród, za udział w konkursie “Koniec świata” - organizowanym przez serwis internetowy Poema oraz wydawnictwo Koobe, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.”

3. Nagrodą główną w konkursie jest publikacja w zbiorczym tomie e-book ufundowana przez wydawnictwo Koobe, a następnie promocja i dystrybucja wydanego tomu. Publikacja nagrodzonych prac leży jedynie w gestii wydawnictwa. Obecnie toczy się rozmowa na temat reszty tekstów - organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wszystkich prac. Serwis Poema zobowiązuje się do powiadamiania użytkowników na temat postępu wydawniczego nagrodzonych tekstów. 
4. Zwycięzcy zobowiązani są do nadesłania kolejnych prac, do czterech dodatkowych wierszy i jedną formę prozatorską (do decyzji wydawnictwa) - zgodnie z wygraną kategorią.
5. Jury w składzie redakcyjno-wydawniczym zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców w przypadku niskiej jakości nadesłanych tekstów.
6. Dodatkowe nagrody to kupony rabatowe na zakupy w księgarni: 

  • pierwsze miejsca: 30% zniżki na wybrany asortyment (nie objęty innymi promocjami); 
  • drugie miejsca: 20% zniżki na wybrany asortyment (jw);
  • trzecie miejsca: 15% zniżki na wybrany asortyment (jw); 
  • wyróżnienia: 10% zniżki (jw).

7. W każdej kategorii przewiduje się trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia 
8. Prace nie mogą być wcześniej publikowane.
9. Termin nadsyłania prac do 15 stycznia 2013 roku (włącznie).
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 lutego 2013 roku.
11. Jury zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu w przypadku dużej ilości nadesłanych prac. W takim wypadku zobowiązuje się do podania innej, wiążącej daty najpóźniej 3 dni przed planowanym ogłoszeniem wyników.