Aplikacja - Darmowe ebooki

Regulamin aplikacji 'Darmowe ebooki'

1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez Koobe Sp. z o.o. (dalej koobe.pl) z siedzibą w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000432277, NIP 6783145863, REGON 122652550, poprzez aplikację 'Darmowe ebooki' za pośrednictwem danego sklepu z aplikacjami.

2. Aplikacja mobilna 'Darmowe ebooki' to oprogramowanie, którego celem jest udostępnienie Użytkownikowi materiałów opublikowanych serwisie internetowym koobe.pl, w wersji na urządzenia mobilne. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności telefonach komórkowych, automatycznie poprzez połączenie się Użytkownika z danym sklepem z aplikacjami.

3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną 'Darmowe ebooki' zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z usług serwisu koobe.pl.

4. Książki w wersjach elektronicznych (dalej ebooki) w ramach aplikacji 'Darmowe ebooki' są nieodpłatna dla Użytkownika.

5. Dla korzystania z usługi serwisu koobe.pl niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

6. Koobe.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.

7. Koobe.pl informuje, że nie ma szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług serwisu koobe.pl.

8. Koobe.pl oświadcza, iż zamówienie ebooka w wersji na urządzenia mobilne w tym telefon komórkowy przy użyciu aplikacji 'Darmowe ebooki' przez Użytkownika w ramach danego sklepu powoduje przetwarzania oraz gromadzenie przez koobe.pl danych osobowych w postaci adresu e-mail. Przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest konieczne dla działania aplikacji mobilnej 'Darmowe ebooki'. Dane osobowe w postaci adresu e-mail mogą być wykorzystane w celach marketingowych.

9. Koobe.pl udostępniając ebooki w wersji na urządzenia mobilne przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).

10. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności danego sklepu. Koobe.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności danego sklepu oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach danego sklepu.

11. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z usług koobe.pl (rozwiązać umowę) poprzez trwałe usunięcie aplikacji 'Darmowe ebooki' ze swojego urządzenia mobilnego oraz kontakt z koobe.pl za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@koobe.pl.

12. Korzystanie z ebooków koobe.pl w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów serwisu koobe.pl, w tym bez zgody Administratora.

13. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o wysyłanie e-maila na adres: biuro@koobe.pl.

14. Koobe.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może rozwiązać umowę w sposób wskazany w pkt. 11 Regulaminu.