ebook: "Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej - Józef Pawłowski

"Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej - ebook

( )

Książka jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi najważniejszych koncepcji dotyczących istoty i roli państwa, jakie stworzył dominujący w Chinach, a także w innych krajach Dalekiego Wschodu, nurt myśli filozoficznej - konfucjanizm. Idee, jakie uformowały się w nim w epoce dynastii Zhou, legły u podstaw całej chińskiej kultury politycznej i do dziś obecne są w świadomości społecznej oraz w działaniach elit rządzących. Państwo, uznawane w filozofii konfucjańskiej za nadrzędne wobec wszystkich innych wartości indywidualistycznych i społecznych, współcześnie nadal zajmuje centralne miejsce w myśleniu Chińczyków. Przedstawienie w niniejszej pracy takiej właśnie wizji państwa, jakże odmiennej od tej funkcjonującej w świecie kultury śródziemnomorskiej, stanowi kolejny krok w lepszym poznaniu cywilizacji Orientu.

Udostępnij:
Cena: 23,20 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
232 punkty koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; ilość stron wydania papierowego: 246; data wydania: 2010;
Skomentuj ebooka ""Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej"