ebook: Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka – kultura – gospodarka - Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska,  Krzysztof A. Kuczyński

Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka – kultura – gospodarka - ebook

( )

Kontekst polski tematu „Austria” był i jest naturalnym zagadnieniem licznych prac. Tematem tym ze strony polskiej zajmowali się m.in.: Henryk Batowski, Józef Buszko, Stefan H. Kaszyński, Jerzy Kozeński, Władysław Stanisław Kucharski, Roman Taborski, Henryk Wereszycki. Są to ludzie nauki z różnych dziedzin: historycy, germaniści i poloniści. Patrząc kompleksowo na dorobek strony polskiej odnośnie do badań nad historią i kulturą Austrii, odbiorca w naszym kraju ma dobre możliwości zapoznania się z tematyką naddunajskiego państwa. Intensywna współpraca polsko-austriacka w XX wieku, która zwielokrotniła się jeszcze zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, niezwykle ciekawe zjawiska w kulturze austriackiej minionego stulecia i działalność wielkich postaci polsko-austriackiego „pogranicza” w dziedzinie polityki, gospodarki czy literatury, zachęcają do kolejnych badań bądź niejako je „wymuszają”. Niniejsza publikacja zawiera najnowsze badania charakteryzujące stosunki polsko-austriackie. Wielu autorów z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych omawia kluczowe problemy związane z relacjami obu państw w ciągu ostatnich stu lat. Czytelnik znajdzie wśród nich kwestie literaturoznawcze, polonijne, dyplomatyczne, demograficzne, integracyjne, jak i dotyczące bezpieczeństwa energetycznego.

Udostępnij:
Cena: 25,20 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
252 punkty koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; ilość stron wydania papierowego: 357; cena wydania papierowego: 42,00 zł; data wydania: 2014;
Spis treści

Wstęp  7

I. Polityka / Historia  9

Władysław S. Kucharski – Fundacja „Dom Polski” w Wiedniu  11

Jerzy Z. Pająk – Polacy w Galicji wobec Austro-Węgier w latach I wojny światowej  43

Dariusz Jeziorny – Austria kanclerza Karla Rennera (1918–1920) w raportach polskich dyplomatów i wojskowych  67

Ewa Godlewska – Ewolucja austriackiej polityki wobec mniejszości na- rodowych w XX wieku  85

Sylwia Syndoman – Polsko-austriackie stosunki dyplomatyczne i kontakty polityczne w latach 1970–1989  103

Bonifacy Miązek – Pomoc dla polskich emigrantów w Wiedniu w latach 1980–1989  117

Jan Barcz – Austria w drugiej połowie lat 90. wobec „Rozszerzenia na Wschód” (Osterweiterung) Unii Europejskiej  127

Dorota Litwin-Lewandowska – Austria i Polska w dialogu politycznym po 1989 roku  143

II. Kultura  163

Jakub Forst Battaglia – Między Wiedniem a Galicją. Austria a Polska. Kalejdoskop stosunków kulturalnych od XVIII do XX wieku  165

Stefan H. Kaszyński – Szyfry tożsamości literackiej w habsburskich krajobrazach  185

Elżbieta Hurnikowa – Kreacje postaci kobiecych w Marszu Radetzky’ego Josepha Rotha  199

Marta Sala – Współpraca galicyjskich i austriackich emancypantek na pocz. XX wieku w świetle prasy lwowskiej i wiedeńskiej  213

Krzysztof A. Kuczyński – Literaccy polonofile  225

Ewa Cwanek-Florek – Wiedeńczyka o wiele więcej łączy z mieszkańcem Krakowa czy Budapesztu, aniżeli z mieszkańcem Berlina. Recepcja relacji polsko-austriackich z perspektywy „polskich” ulic w Wiedniu  261

Edward Walewander – Polscy studenci teologii w Innsbrucku po drugiej wojnie światowej  281

Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska – Działalność Austriackiego Forum Kultury w kontekście współczesnych relacji polsko-austriackich  295

Marzena Dulowska – System opieki pozalekcyjnej na przykładzie placówki w Salzburgu  311

III. Gospodarka  321

Michał Tomczyk – Austria i Szwajcaria wobec utworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego. Analiza porównawcza  323

Maciej Paszyn – Biznesowe relacje koncernów energetycznych z Austrii i Niemiec w okresie kryzysu finansowego lat 2008–2013  339

 

Noty o autorach  353

Skomentuj ebooka "Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka – kultura – gospodarka"