ebook: Arteterapia w pracy pedagoga - Joanna Gładyszewska-Cylulko

Arteterapia w pracy pedagoga - ebook

( )

 

Ostatnimi czasy zauważyć można niewątpliwe wzrost zainteresowania problematyką arteterapii. Nie brak jej entuzjastów wśród pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się diagnozą, terapią i profilaktyką zaburzeń. Liczne doświadczenia kliniczne przemawiają za potrzebą jej stosowania, jednakże wciąż jeszcze jest niewiele badań naukowych, które przybliżałyby istotę jej fenomenu. Taka sytuacja być może jest spowodowana tym, iż w arteterapii przedmiot badań jest tak skomplikowany, niejednoznaczny, wielowymiarowy, że trudno znaleźć metodę odzwierciedlającą najpełniej badane zjawiska. Problemy z wdrożeniem arteterapii mogą być także związane z tym, że znajduje się niejako "pomiędzy". Między nauką a sztuką, między dyscyplinami medycznymi a humanistycznymi, między pozytywistycznym dążeniem do udowodnienia jej skuteczności a postmodernistyczną zgodą na mnogość interpretacji zjawiska...

W niniejszej pracy autorka starała się znaleźć miejsce dla arteterapii wśród innych dyscyplin naukowych. Próbuje także wprowadzić jej elementy do pracy pedagoga, nie będącego arteterapeutą, a posiadającego jedynie ( a może aż?) artystyczną duszę i głębokie przekonanie o potrzebie oddziaływania za pomocą sztuki. W książce zawarła metody i techniki arteterapeutyczne, przedstawiła scenariusze zajęć i omówiła ich strukturę. Wszystko to zostało wzbogacone szczegółowymi opisami przypadków dzieci poddanych przez autorkę oddziaływaniom terapeutycznym.

Udostępnij:
Cena: 29,80 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
298 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Impuls ; ilość stron wydania papierowego: 130; data wydania: 2011-4-10;
Spis treści

ROZDZIAŁ I – TEORETYCZNE PODSTAWY ARTETERAPII

1.1. Arteterapia i jej miejsce w edukacji i terapii

1.2. Cele i zadania terapii przez sztukę

1.3. Perspektywy i problemy arteterapii

1.4. Sylwetka arteterapeuty

 

ROZDZIAŁ II – GŁÓWNE ZAGADNIENIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

2.1. Definicja i pojęcie terapii pedagogicznej

2.2. Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego

2.3. Zasady prowadzenia terapii pedagogicznej

 

ROZDZIAŁ III - WYBRANE METODY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE WYKORZYSTUJĄCE MUZYKĘ, PLASTYKĘ I RUCH

3.1. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

3.2. Metoda malowania dziesięcioma palcami Ruth F. Shaw

3.3. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

3.4. Programy aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja

Marianny i Christophera Knillów

3.5. Poranny krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku Hedwig Abel

3.6. Relaksacja Aktywna Maurice Martenot i Christine Saïto w adaptacji Samy Boski

3.7. System percepcyjno-motoryczny Newella C. Kepharta

3.8. Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Denissona

3.9. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych

Teresy Danielewicz, Anny Koźmińskiej, Janiny Magnuskiej

3.10. Spójrz inaczej – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Andrzeja Kołodziejczyka i Ewy Czemierowskiej

3.11. Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

 

ROZDZIAŁ IV - WYKORZYSTANIE TECHNIK ARTETERAPEUTYCZNYCH

W TERAPII I WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA

4.1. Arteterapia w diagnozie modalności zmysłowej

4.1.1. Systemy reprezentacji – definicje i pojęcia

4.1.2. Wykorzystanie technik arteterapii w diagnozie modalności zmysłowych

u dziesięcioletniej dziewczynki

4.2. Integracja zespołu klasowego tworzonego przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

4.2.1. Rozwój społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym

4.2.2. Analiza wybranych konspektów zajęć

4.2.3. Wykorzystanie technik arteterapii w integracji zespołu klasowego tworzonego przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

4.3. Zaburzenia integracji sensorycznej

4.3.1. Integracja sensoryczna – definicje i pojęcie

4.3.2. Analiza wybranego konspektu zajęć

4.3.3. Wykorzystanie wybranych technik arteterapii w terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej na przykładzie ośmioletniego chłopca

4.4. Zaburzenia dyslektyczne

4.4.1. Dysleksja – definicje i pojęcia

4.4.2. Analiza wybranych konspektów zajęć

4.4.3. Wykorzystanie technik arteterapii w terapii dziecka z zaburzeniami dyslektycznymi na przykładzie sześcioletniej dziewczynki

4.5. Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka nieśmiałego

4.5.1. Nieśmiałość – definicje i pojęcia

4.5.2. Analiza wybranych konspektów zajęć

4.5.3. Wykorzystanie technik arteterapii w terapii dziecka nieśmiałego na przykładzie jedenastoletniej dziewczynki

Zakończenie

Bibliografia

Skomentuj ebooka "Arteterapia w pracy pedagoga"