Ebooki wydawnictwa Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

W koobe.pl kupisz tanio najlepsze ebooki. Uznani autorzy, bestsellery, ebooki, o których jest głośno. W naszej księgarni intermetowej znajdziesz także mniej znane tytuły, niektóre dostępne tylko u nas. Przed Tobą szeroki wybór ebooków wielu różnych kategorii, wydawnictwa Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, a także w wielu dogodnych formatach lub w multiformacie.

Sortuj:
Widok:
Strona:
» 

Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne

Adrian Karol Siadkowski

Problematyka bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym sięga swoimi korzeniami czasów wcześniejszych, nim z samolotu uczyniono instrument szybkiego przemieszczania się na duże odległości, czyli powstała...
Cena ebooka: 71,00 zł
dodaj do schowka

Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich

Jarosław StruniawskiJustyna JurczakZbigniew Mikołajczyk

(..)Zamiarem autorów niniejszego opracowania było przedstawienie różnych rozwiązań organizacyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych w Europie. W tym celu dokonano analizy...
Cena ebooka: 33,00 zł
dodaj do schowka

Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego

Kuba Jałoszyński

Niniejsza monografia składa się z czterech rozdziałów, których rozdział pierwszy odnosi się do problematyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych, metod i form działalności terrorystycznej,...
Cena ebooka: 72,10 zł
dodaj do schowka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Wydanie V zmienione i uzupełnione

Paweł OlzackiPaulina Żelewska

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Zarządzenie w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji ...
Cena ebooka: 16,50 zł
dodaj do schowka

Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku

Kuba JałoszyńskiWaldemar ZubrzyckiJarosław Jabłoński

Publikacja ta, w zamiarze jej autorów, ma być pierwszą z cyklu wydawanego co rok opracowania, traktującego o działaniach w obszarze kontrterroryzmu,sięgając zarówno do aspektów historycznych, jak...
Cena ebooka: 32,00 zł
dodaj do schowka

Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

Wiesław Pływaczewski

Zawarte w niniejszym opracowaniu rozważania odnoszą się do problematyki ochrony dzikich gatunków fauny i flory. Zakres tych rozważań wyznacza Konwencja Waszyngtońska z 1973 r. Autor dokonał...
Cena ebooka: 24,39 zł
dodaj do schowka

O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy

Anna ZellmaEdward Wiszowaty

Praca badawcza została zorganizowana w kilku etapach. Etap pierwszy stanowiło zebranie i usystematyzowanie treści zawartych w wyżej wymienionych materiałach.Na etapie drugim, obejmującym kodowanie...
Cena ebooka: 46,10 zł
dodaj do schowka

Państwo Prawo Bezpieczeństwo. Tom II

Aleksander BabińskiMarcin JurgilewiczNorbert Malec

„Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo”, tom II, podobnie jak tom I, jest zbiorem opracowań stanowiących udaną próbę usystematyzowania zagadnień odnoszących się w swej treści do problematyki wzajemnych...
Cena ebooka: 20,33 zł
dodaj do schowka

Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom III

Aleksander BabińskiMarcin JurgilewiczNorbert Malec

Kolejny trzeci już tom publikacji „Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo”, tak jak poprzednie tomy, jest opracowaniem zbiorowym i stanowi prezentację dotychczas nieprzedstawianych oraz kontynuację badań...
Cena ebooka: 20,00 zł
dodaj do schowka
Strona:
»