Wyniki wyszukiwania

Sortuj:
Widok:

Atrakcyjność inwestycyjna Polski

Magdalena Stawicka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z głównych czynników sprzyjających globalizacji życia gospodarczego oraz najbardziej widocznym efektem postępującej globalizacji światowej. W...
Cena ebooka: 19,00 zł
dodaj do schowka

Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?

Prof. Marian NogaMagdalena Stawicka

Od lat istotnymi kategoriami ekonomicznymi są konkurencja, konkurencyjność, pozycja konkurencyjna czy międzynarodowa zdolność konkurencyjna zarówno w odniesieniu do gospodarek świata, ale również w...
Cena ebooka: 19,99 zł
dodaj do schowka

Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej

Prof. Marian NogaMagdalena Stawicka

Gospodarka światowa jako kategoria ekonomiczna stała się przedmiotem badań naukowych na pewnym etapie rozwoju gospodarczego. Ekonomistów interesuje jej powstanie i rozwój,czynniki przemian, główne...
Cena ebooka: 54,00 zł
dodaj do schowka

Rozdział 1. Rola inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce

Magdalena Stawicka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z głównych czynników sprzyjających globalizacji życia gospodarczego oraz najbardziej widocznym efektem postępującej globalizacji światowej. W...
Cena ebooka: 3,00 zł
dodaj do schowka

Rozdział 2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w krajach Europy Środkowowschodniej

Magdalena Stawicka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z głównych czynników sprzyjających globalizacji życia gospodarczego oraz najbardziej widocznym efektem postępującej globalizacji światowej. W...
Cena ebooka: 3,00 zł
dodaj do schowka

Rozdział 3. Znaczenie i skala bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

Magdalena Stawicka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z głównych czynników sprzyjających globalizacji życia gospodarczego oraz najbardziej widocznym efektem postępującej globalizacji światowej. W...
Cena ebooka: 3,00 zł
dodaj do schowka

Rozdział 4. Warunki i motywy podejmowania działalności przez inwestorów zagranicznych na polskim rynku

Magdalena Stawicka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z głównych czynników sprzyjających globalizacji życia gospodarczego oraz najbardziej widocznym efektem postępującej globalizacji światowej. W...
Cena ebooka: 3,00 zł
dodaj do schowka

Rozdział 5. Ocena atrakcyjności inwestowania w krajach Europy Środkowowschodniej

Magdalena Stawicka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z głównych czynników sprzyjających globalizacji życia gospodarczego oraz najbardziej widocznym efektem postępującej globalizacji światowej. W...
Cena ebooka: 3,00 zł
dodaj do schowka

Rozdział 6. Kierunki działań samorządów lokalnych sprzyjające podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla inwestorów zagranicznych

Magdalena Stawicka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z głównych czynników sprzyjających globalizacji życia gospodarczego oraz najbardziej widocznym efektem postępującej globalizacji światowej. W...
Cena ebooka: 3,00 zł
dodaj do schowka