ebook: Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II - Anna Reda-Ciszewska,  Mirosław Włodarczyk

Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II - ebook

( )

Encyklika Jana Pawła II „Laborem exercens” jest poświęcona aksjologicznym problemom prawa pracy. Autorzy poszczególnych tekstów odnieśli się krytycznie do oceny szczegółowych rozwiązań prawnych, kształtujących status osób zatrudnionych.

Zakres i zróżnicowanie podejmowanych zagadnień wskazuje, jak szerokie i znaczące może być oddziaływanie „Laborem exercens” na kształtowanie treści relacji zachodzących pomiędzy podmiotami występującymi na wszystkich płaszczyznach społecznych i prawnych stosunków zatrudnienia. Wartości, będące punktem odniesienia dla Jana Pawła II w „Laborem exercens” stanowią bowiem nieprzemijające kryteria, w świetle których oceniać można stan społecznych stosunków zatrudnienia, ich regulację prawną, ale także sposoby jej interpretacji, a przez to także stosowanie tego prawa.

Dla większości autorów spotkanie z Encykliką zdarzyło się na początku ich kariery naukowej. Można przypuszczać, że opisane w książce wartości staną się trwałym elementem tworzonego przez nich w przyszłości dorobku, zaś sama „Laborem exercens” będzie nadal żywotnym źródłem dla polskiej nauki prawa pracy.

Udostępnij:
Cena: 23,90 zł
23,65 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
236 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; ilość stron wydania papierowego: 219; cena wydania papierowego: 39,90 zł; data wydania: 2014;
Spis treści

Mirosław Włodarczyk – Wartości i interesy a prawo pracy – tytułem wstępu  7

Aniela Dylus – Praca w nauczaniu Jana Pawła II. Treści partykularne i uniwersalne  13

Teresa Wyka – O znaczeniu etycznego pojmowania pracy dla przyszłości prawa pracy – na kanwie encykliki „Laborem exercens”  21

Barbara Surdykowska – Aktualność tez zawartych w encyklice „Laborem exercens” w świetle globalnego kryzysu gospodarczego  31

Malwina Kryszkiewicz – Godność w prawie pracy  43

Anna Reda-Ciszewska – Podmiotowy wymiar pracy a elastyczne formy zatrudnienia – uwagi na tle encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”  49

Paweł Czarnecki – Korporacje transnarodowe jako pracodawca pośredni  63

Magdalena Paluszkiewicz – Uwagi na temat roli pracodawcy użytkownika jako „pracodawcy pośredniego” w kształtowaniu sprawiedliwych stosunków pracy tymczasowej  73

Emilia L. Chojnowska – Rodzina a praca  87

Katarzyna Serafin – Regulacje prawa pracy sprzyjające realizacji obowiązków rodzicielskich w zakresie opieki nad dzieckiem  91

Monika Nowak – Zasady kształtowania wynagrodzenia za pracę według encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”  107

Krzysztof Stefański – Realizacja prawa do wypoczynku w przepisach o czasie pracy  113

Marcin A. Mielczarek – „Regularny wypoczynek tygodniowy, obejmujący przynajmniej niedzielę” – ocena gwarancji prawnych w perspektywie „Laborem exercens”  125

Arleta Nerka – Prawo do świadczeń społecznych w encyklice „Laborem exercens” Jana Pawła II  141

Tatiana Wrocławska – „W trosce o sprawiedliwość społeczną…” a encyklika „Laborem exer- cens”. W sprawie dopuszczalnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych  153

Edyta Bielak-Jomaa – Rola państwa w przeciwdziałaniu bezrobociu według encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II  167

Katarzyna Jaworska – Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – uwagi inspirowane treścią encykliki „Laborem exercens”  181

Dariusz Makowski – Państwowa Inspekcja Pracy w świetle encykliki „Laborem exercens”  193


Katarzyna Roszewska – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stanu wojennego w 30-lecie jego wprowadzenia  207

Skomentuj ebooka "Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II"