ebook: Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech - Krzysztof Lewandowski

Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech - ebook

( )

Gospodarka włoska stanowi unikalny w skali europejskiej przykład ekonomii dualnej, oznaczającej istnienie dwóch odmiennych, lecz uzależnionych od siebie systemów gospodarczych w obrębie tego samego kraju. Różnice te dotyczą struktury gałęziowej gospodarki, poziomu dochodu i konsumpcji, technologii, a także struktury popytu. Pomimo trwającej już szóste dziesięciolecie polityki wspierania obszarów Południa (Mezzogiomo), różnice rozwojowe w stosunku do pozostałej części kraju nadal są bardzo duże.

 

Zasadniczym celem pracy jest pokazanie roli, jaką odegrały środki z europejskich funduszy strukturalnych w stymulowaniu słabo rozwiniętych regionów południowej części Włoch. Ponadto poprzez zestawienie wspólnotowej polityki spójności z polityką prowadzoną na szczeblu krajowym podjęta zostanie próba ukazania jej specyficznego charakteru, zalet i słabości. Tak wyznaczony cel określa podstawowe zadanie badawcze, jakim jest wykazanie jakościowej zmiany w polityce wspierania obszarów słabiej rozwiniętych wywołanej zastąpieniem tzw. polityki interwencji nadzwyczajnych przez wspólnotową politykę  spójności społeczno-gospodarczej.

Udostępnij:
Cena: 21,00 zł
20,77 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
207 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; ilość stron wydania papierowego: 317; cena wydania papierowego: 42,00 zł; data wydania: 2013;
Skomentuj ebooka "Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech"