ebook: Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich Przewodnik archiwalno-bibliograficzny. - Alina Skibińska,  oprac. Marta Janczewska,  Robert Szuchta

Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich Przewodnik archiwalno-bibliograficzny. - ebook

( )

Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich to przewodnik archiwalno-bibliograficzny prezentujący w sposób uporządkowany zasoby najważniejszych archiwów oraz innych instytucji w Polsce i na świecie. Omówiona tu została różnego typu dokumentacja dotycząca Zagłady oraz takie rodzaje źródeł, jak relacje, wspomnienia, filmy, zdjęcia, materialne pozostałości i dowody zbrodni, wywiady i księgi pamięci.
Autorzy mają nadzieję, że publikacja ułatwi badaczom orientację w zasobach archiwalnych i muzealnych, umożliwi zapoznanie się z różnorodnością i specyfiką źródeł, a także przyczyni się do rozwoju badań interdyscyplinarnych i podjęcia tematów, które dotychczas nie doczekały się pełnego opracowania.

Udostępnij:
Cena: 25,00 zł
24,75 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
247 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów ; ilość stron wydania papierowego: 520; cena wydania papierowego: 39,90 zł; data wydania: 2007-12;
Spis treści

Wstęp...11

Wykaz skrótów...17

Informacje adresowe...24

I ARCHIWA I INSTYTUCJE

1. Archiwa podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych...39

- Archiwum Akt Nowych w Warszawie

- Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej (Oddział AP w Katowicach)

- Archiwum Państwowe w Częstochowie

- Archiwum Państwowe w Gdańsku

- Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim (Oddział AP m.st.

Warszawy)

- Archiwum Państwowe w Katowicach

- Archiwum Państwowe w Kielcach

- Archiwum Państwowe w Krakowie

- Archiwum Państwowe w Lesznie

- Archiwum Państwowe w Lublinie

- Archiwum Państwowe w Łodzi

- Archiwum Państwowe w Łowiczu (Oddział AP m.st. Warszawy)

- Archiwum Państwowe w Opolu

- Archiwum Państwowe w Otwocku (Oddział AP m.st. Warszawy)

- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

- Archiwum Państwowe w Poznaniu

6

- Archiwum Państwowe w Przemyślu

- Archiwum Państwowe w Radomiu

- Archiwum Państwowe w Rzeszowie

- Archiwum Państwowe w Sandomierzu (Oddział AP w Kielcach)

- Archiwum Państwowe w Siedlcach

- Archiwum Państwowe w Szczecinie

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

- Archiwum Państwowe we Wrocławiu

- Archiwum Państwowe w Zamościu

2. Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy...77

3. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu...86

4. Archiwa muzeów martyrologicznych...99

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

- Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie

- Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu

- Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie k. Poznania (w Luboniu)

5. Inne muzea, biblioteki, instytucje i organizacje w Polsce, kolekcje

prywatne i akta kościelne...114

- Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

- Instytut Zachodni, Poznań

- Fundacja Archiwum Polski Podziemnej, Warszawa

- Fundacja Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią, Warszawa

- Archiwum i Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

- Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce

6. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego i Studium Polski

Podziemnej w Londynie; Instytut Hoovera Uniwersytetu Stanforda

w Kalifornii, USA...127

7. The United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.,

USA...139

8. Archiwa i instytucje w Izraelu (Witold Mędykowski)...151

- Yad Vashem. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu

- Instytut Massuah Studiów nad Zagładą. Kibuc Tel Icchak

SPIS TREŚCI

7

- Moreshet – Muzeum Pamięci Mordechaja Anielewicza. Centrum

Badań i Studiów nad Zagładą

- Dom Bojowników Gett. Kibuc Lochame ha-Getaot

- Archiwum Amerykańsko-Żydowskiego Połączonego Komitetu

Pomocy w Jerozolimie

- Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka

- Archiwum Żydowskiej Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej

- Centralne Archiwum Syjonistyczne

- Instytut Żabotyńskiego w Izraelu

- Centralne Archiwum Historii Narodu Żydowskiego

- Państwowe Archiwum Izraela

- Archiwum Instytutu Diaspory im. Goldstein-Gorena

- Sekcja Historii Mówionej. Instytut Współczesnych Studiów

Żydowskich im. Awrahama Harmana. Uniwersytet Hebrajski

- Centrum Dokumentacyjne Żydowskiej Demografii i Statystyki

- Kolekcja Wienera

- Żydowskie Archiwum Filmowe Stevena Spielberga. Uniwersytet

Hebrajski w Jerozolimie

- Instytut Studiów nad Ruchem Robotniczym im. Pinchasa

Lawona

9. Źródła do badań nad zagładą Żydów w archiwach niemieckich

(Jacek Andrzej Młynarczyk)...184

- Bundesarchiv w Berlinie Lichterfelde (BAB)

- Bundesarchiv – Militärarchiv we Fryburgu (BA-MA)

- Bundesarchiv – Aussenstelle Ludwigsburg

II ŹRÓDŁA

1. Akta niemieckiej administracji i policji...199

2. Akta Rad Żydowskich...244

3. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (ARG), tzw. Archiwum

Ringelbluma (Ring. I i Ring. II)...263

4. Akta instytucji opiekuńczych i pomocowych (Jakub Petelewicz)...275

- Żydowska Samopomoc Społeczna

SPIS TREŚCI

8

- American Joint Distribution Committee

- Rada Główna Opiekuńcza

5. Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego dotyczące zagłady

Żydów (Dariusz Libionka)...292

6. Akta śledcze, prokuratorskie i sądowe...301

7. Akta więzienne i obozowe...311

8. Prasa, książki telefoniczne i informatory adresowe, obwieszczenia,

plakaty i druki ulotne...320

- Prasa legalna w językach polskim i niemieckim

- Prasa legalna dla Żydów w językach polskim i jidysz

- Polska prasa konspiracyjna

- Żydowska prasa konspiracyjna

- Obwieszczenia, plakaty i druki ulotne

- Książki telefoniczne i informatory adresowe

9. Literatura dokumentu osobistego – pamiętniki, wspomnienia,

dzienniki, listy, relacje (współpraca Marta Janczewska)...347

10. Historia mówiona (oral history)...359

11. Księgi pamięci (współpraca Monika Polit)...370

12. Inne źródła archiwalne...378

13. Fotografia, film, przedmioty materialne...394

III ELEKTRONICZNE BAZY DANYCH,

LINKI INTERNETOWE, BIBLIOGRAFIA (wybór)

1. Elektroniczne bazy danych...415

- Archiwa podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

w Polsce

- Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy

w Warszawie

- Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

SPIS TREŚCI

9

- Państwowe Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

- Państwowe Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu

- Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie

- Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie k. Poznania

- Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN w Warszawie

- Ośrodek KARTA w Warszawie

- The United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.,

USA

- Yad Vashem, Jerozolima, Izrael

- The Israel Union Catalogue (ULI), Izrael

- The Israel Union List of Serials (ULS), Izrael

- The Index of Articles on Jewish Studies (RAMBI), Izrael

- LEKKET, Izrael

- Felix Posen Bibliographic Project on Anti-Semitism, Izrael

2. Linki internetowe...437

3. Bibliografia (wybór)...443

• Informatory, przewodniki, inwentarze, słowniki, bibliografie

• Wydawnictwa ciągłe

• Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej

(1945-1947)

• Getto warszawskie

• Getto krakowskie

• Getto łódzkie

• Inne getta i gminy żydowskie

• KL Auschwitz-Birkenau

• KL Lublin (Majdanek)

• KL Stutthof

• Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof am Ner)

• Obóz pracy i obóz zagłady – Treblinka I i Treblinka II

• Obóz zagłady w Sobiborze

• Obóz zagłady w Bełżcu

• Pomoc i ratowanie

• Księgi pamięci (ze zbiorów Biblioteki ŻIH w Warszawie,

opracowała Monika Polit)

• Pozostałe wydawnictwa źródłowe, albumy, komiksy

SPIS TREŚCI

• Pozostałe wspomnienia, relacje, pamiętniki, dzienniki,

wywiady, biografie i autobiografie

• Literatura piękna, poezja i opracowania

• Monografie i opracowania ogólne

Indeks osobowy...489

Indeks geograficzny...499

Ebooki polecane specjalnie dla ciebie
Skomentuj ebooka "Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich Przewodnik archiwalno-bibliograficzny."