ebook: Kadry i Płace w oświacie. Wydanie marzec 2014 r. - Agnieszka Rumik

Kadry i Płace w oświacie. Wydanie marzec 2014 r. - ebook

( )

„Kadry i Płace w oświacie” to jedyne czasopismo dla osób prowadzących sprawy kadrowe w placówkach oświatowych, w którym znajdziesz zgodne z prawem rozwiązania rzeczywistych problemów kadrowych. Dzięki miesięcznikowi zyskasz gotowe argumenty do wykorzystania w trakcie kontroli organu prowadzącego, kuratora, inspektora. Teraz Twoje decyzje kadrowe i finansowe będą nie do podważenia nawet w sądzie!

Udostępnij:
Cena: 68,60 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
686 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka ; ilość stron wydania papierowego: 47; cena wydania papierowego: 68,60 zł; data wydania: 2014-3;
Spis treści

1.Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem niezdolnym do pracy.

2.Terminarz zadań na marzec 2014 roku.

3.Aktualności. Dodatkowe dni wolne za 3 maja i 1 listopada 2014 r.

4.Nauczyciel nie zawsze odzyska urlop za ferie zimowe 2014 roku.

5.Zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły – wyjaśnienia MEN.

6.Wycieczki, obozy i kolonie w 2014 roku tylko z niekaralnym opiekunem?

7.Pracownicy kolegiów nauczycielskich bez świadczenia kompensacyjnego.

8.Kontrole w oświacie. Upoważnienie dotyczące druków ścisłego zarachowania w teczce kadrowej pracownika.

9.Dokumenty. Zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją nauczania.

10.Praktyczne narzędzia. Wysokość trzynastki za 2013 rok – 25 przykładów.

11.Awans zawodowy. Dodatkowy staż można powtórzyć.

12.Zatrudnianie i zwalnianie. Po urlopie wychowawczym na nauczyciela musi czekać miejsce pracy.

13.Rodzaj umowy można zmienić aneksem.

14.Świadczenia socjalne. Staż pracy nie może decydować o prawie do świadczeń z ZFŚS.

15.Urlopy i czas pracy. Doraźnego zastępstwa nie przydziela się w czasie realizacji pensum.

16.Rekompensata wycieczki w dniu wolnym – do końca okresu rozliczeniowego.

17.Można przerwać urlop zdrowotny i pójść na świadczenie kompensacyjne.

18.Po przerwaniu urlopu zdrowotnego – badania lekarskie.

19.Urlop dla rodziców adopcyjnych rozpoczyna się w dniu przyjęcia dziecka.

20.Wynagrodzenia i dodatki. Do trzynastki należy zsumować wynagrodzenie z całego roku.

21.Przejście na rentę rodzinną nie zwalnia z konieczności wypracowania trzynastki.

22.Pracownicy niepedagogiczni. Utrata pracy za długotrwałe i częste zwolnienia lekarskie.

Ebooki polecane specjalnie dla ciebie
Skomentuj ebooka "Kadry i Płace w oświacie. Wydanie marzec 2014 r."