ebook: Ochrona danych medycznych w 2015 r. Prawo, praktyka, wzory dokumentów według najnowszych przepisów - Opracowanie zbiorowe

Ochrona danych medycznych w 2015 r. Prawo, praktyka, wzory dokumentów według najnowszych przepisów - ebook

( )
Placówki medyczne intensywnie przygotowują się do wdrożenia nowych systemów umożliwiających elektroniczną wymianę dokumentów medycznych, co niesie ze sobą wiele zagrożeń dla placówki, w tym to najgroźniejsze – wyciek poufnych danych spowodowany działaniami hakerskimi. Porady zawarte w niniejszej publikacji podpowiedzą m.in.:
• Jak zabezpieczyć placówkę przed wyciekiem danych medycznych;
• Jak wygląda sprawa upoważnień do wglądu do danych pacjenta dla jego bliskich;
• Czy można gromadzić dane osobowe bez zgody pacjenta;
• Jak wygląda sprawa przenoszenia i udostępniania dokumentacji medycznej;
• Jakie są kary za zgubienie dokumentacji medycznej.
Poradnik omawia najczęściej pojawiające się problemy związane z zarządzaniem systemem informacyjnym w placówce, począwszy od przetwarzania danych osobowych i danych medycznych, odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo danych po bezpieczeństwo informacji w kontekście elektronicznej dokumentacji medycznej.
Udostępnij:
Cena: 60,61 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
606 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka ; ilość stron wydania papierowego: 116; data wydania: 2015-2;
Spis treści

I. ZMIANY PRAWNE W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2015 R.

II. KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH MEDYCZNYCH

1. Jak wygląda kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2. 13 obszarów ochrony danych podlegających kontroli inspektorów GIODO

3. Jak przygotować się do kontroli inspektorów ochrony danych osobowych

4. Procedura na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych

III. PORADY PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

1. Jak zabezpieczyć placówkę przed wyciekiem danych medycznych

2. Ochrona serwerów placówki przed atakiem hakerów

3. Czy można gromadzić dane osobowe bez zgody pacjenta

4. Jak nie naruszać intymności pacjenta

5. Czy upoważniony może usunąć swoje dane z dokumentacji medycznej

6. Czy upoważnienie może dotyczyć tylko części dokumentacji medycznej

7. Czy placówki mogą zbierać dane „na zapas”

8. Jakość wpisów w dokumentacji medycznej – „niemy świadek” procesu leczenia

9. Kary za zgubienie dokumentacji medycznej

10. Ubezpieczyciel może żądać dokumentacji zmarłego pacjenta

11. Zawartość umowy o powierzenie danych podmiotowi trzeciemu (firmie przechowującej dane)

IV. PRAKTYKA OCHRONY DANYCH – ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Upoważnienie do przetwarzania danych

Czy informatyk może mieć dostęp do dokumentacji medycznej Jak się zabezpieczyć przed nieoczekiwaną nieobecnością głównego informatyka

Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może być wydane w formie służbowego e-maila, który byłby następnie zachowany w celach dowodowych

Czy recepcjonistka lub asystentka wydająca lub wypisująca wyniki badań musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Czy serwisant z firmy zewnętrznej mający dostęp do sprzętu medycznego, np. tomografu lub aparatów usg, ma mieć upoważnienie do przetwarzania danych

Czy wolontariusze to osoby upoważnione do przetwarzania danych, czy nadaje się im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Czy osoba, która zajmuje się przetargami i przygotowuje różne oferty, powinna mieć nadane upoważnienie do przetwarzania danych

Czy szkolenia z zakresu ochrony danych dla personelu są obowiązkowe

Czy każdy pracownik placówki ochrony zdrowia musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i czy to musi być osobny, szczegółowy dokument

2. Potwierdzenie tożsamości

Jak zidentyfikować i potwierdzić tożsamość osoby dzwoniącej do placówki ochrony zdrowia, która pyta o wyniki swoich badań

Pracuję w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. Bardzo często dzwonią do nas kuratorzy sądowi, policja, sąd czy też rodziny pacjentów z pytaniem, czy wymieniony z nazwiska Pan/Pani u nas przebywa.

Czy odpowiedź na zasadzie tak/nie bez podania jakichkolwiek innych danych o leczeniu jest naruszeniem ustawy

3. Ochrona danych lekarzy

Czy na stronie internetowej przychodni można zamieścić zdjęcia zatrudnionych lekarzy

Czy miesięczne wynagrodzenie dyrektora szpitala to informacja publiczna

4. Przenoszenie i wydawanie dokumentacji

Czy zakład opieki zdrowotnej może odmówić mężowi wydania  dokumentacji medycznej dotyczącej żony

Pacjent, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, chce przenieść się do innej przychodni. Zażądał, aby nasza placówka przekazała jego dotychczasową dokumentację medyczną do nowej przychodni. Dodam, że nasz podmiot jeszcze nie wdrożył elektronicznej dokumentacji medycznej, więc wszystkie dane przechowywane są w formie papierowej. Czy jego roszczenie jest zasadne

5. Zgoda pacjenta

Czy pacjent może wyrazić zgodę na leczenie, jednocześnie nie wyrażając zgody na przetwarzanie jego danych

Czy osoba rejestrująca się w przychodni może odmówić podania numeru PESEL

Czy na wysłanie maila lub sms-a z przypomnieniem o zaplanowanej wizycie u lekarza potrzebna jest pisemna zgoda pacjenta

6. Prawo do informowania

Czy osoba żyjąca w konkubinacie lub związku nieformalnym np. homoseksualnym, może być poinformowana o stanie zdrowia osoby jej bliskiej przebywającej w szpitalu

7. Rejestracja zbiorów danych osobowych

Czy podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych swoich pacjentów u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

8. Powierzenie przetwarzania danych

Lekarz prowadzący własną praktykę na podstawie umowy zlecenia wykonuje badania genetyczne pacjentom szpitala. Używa w tym celu własnego komputera i programu. Wyniki badań są zapisywane na jego twardym dysku. Jak to uregulować formalnie i zgodnie z przepisami związanymi z ochroną danych osobowych i prawami pacjenta

Czy dyrektor szpitala może przekazać dane osobowe pacjentów do przyszpitalnej szkoły

Czy z zewnętrznym laboratorium lub inną specjalistyczną placówką medyczną wykonującą usługi dla administratora danych potrzebna jest umowa powierzenia

9. Polityka haseł

Czy dyrektor szpitala lub inny administrator danych może mieć u siebie zdeponowane hasła użytkowników, na wypadek gdy pracownik zapomni swojego

Czy polityka haseł opisana w „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym” administratora danych może narzucać obowiązek zmiany hasła co 60 lub 90 dni

Czy w przypadku umowy o serwis oprogramowania lub urządzeń medycznych pracownicy serwisujący mogą korzystać z haseł naszych pracowników w ich obecności

10. Naruszenie ochrony danych

Czy naruszenie ochrony danych w placówce leczniczej trzeba zgłaszać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu

11. Udostępnienie informacji

Czy zakład pracy może zwrócić się do ZOZ-u z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej stanu zdrowia pracownika na potrzeby prowadzonego postępowania powypadkowego

12. Rola ABI

Czy ABI to wyodrębniony etat i samodzielne stanowisko pracy

13. Ochrona wizerunku (monitoring)

Czy w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego w sali dzieci młodszych oddziału dziecięcego lub na oddziale porodowym należy uzyskać zgodę rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dzieci

14. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji

Z czego wynika i w jakim celu narzucony jest obowiązek inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych i medycznych

Czy papierową dokumentację medyczną należy przechowywać w metalowych szafach

Jakie przepisy prawa mówią o tym, że papierowa dokumentacja medyczna musi być przechowywana w zamkniętych metalowych szafach

15. Przetwarzanie danych

Czy dopuszczalne jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę lekarską

Czy w dokumentacji medycznej można przechowywać ksero dowodu osobistego lub paszportu pacjenta

V.WZORY FORMULARZY

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do zasięgania informacji o stanie zdrowia

Oświadczenie o braku upoważnienia do zasięgania informacji o stanie zdrowia

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej

Jawny wykaz zbiorów danych osobowych

Roczny program sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ebooki polecane specjalnie dla ciebie
Skomentuj ebooka "Ochrona danych medycznych w 2015 r. Prawo, praktyka, wzory dokumentów według najnowszych przepisów"