ebook: O wartości zaufania - Katarzyna Żądło

O wartości zaufania - ebook

( )

Książka przedstawia fundamentalną rolę zaufania z perspektywy przedsiębiorstwa i jego obecności na rynku kapitałowym. Ponadto omawia wpływ zaufania (dla którego kluczowe znaczenie ma komunikacja z inwestorami) na wycenę przedsiębiorstwa.

Książka ma charakter interdyscyplinarny: problematykę zaufania i komunikacji analizuje z perspektywy językoznawstwa, prakseologii, psychologii, socjologii, zarządzania i ekonomii – w kontekście współczesnego rynku kapitałowego. Na potrzeby pomiaru zaufania autorka stworzyła indeks zaufania do przedsiębiorstwa (IZ). Podając przykłady z rynku kapitałowego, pokazuje negatywne, a niekiedy wręcz dramatyczne skutki nieetycznej komunikacji największych światowych korporacj

. Autorka wspiera to stwierdzenie wynikami badań, przeprowadzonych na polskim rynku kapitałowym. Książka ukazuje się serii wydawanej wspólnie przez Poltext oraz Instytut Zarządzania Wartością SGH.

Udostępnij:
Cena: 46,90 zł
Kupując tego ebooka otrzymasz
469 punktów koobe !
Pobierz fragment ebooka:

Wydawnictwo: MT Biznes ; ilość stron wydania papierowego: 241; cena wydania papierowego: 54,90 zł; data wydania: 2014-2-21;
Spis treści
 • Wprowadzenie
 • Rozdział 1
 • Komunikacja i budowa zaufania. Teoretyczne ujęcie komunikacji społecznej
 • 1.1. Problematyka komunikacji w ujęciu wybranych nauk
 • 1.2. Komunikacja jako element konstytuujący zaufanie
 • 1.3. Komunikacja między spółką a uczestnikami rynku kapitałowego – założenia
 • teoretyczne
 • 1.3.1. Informacja na rynku kapitałowym. Wpływ informacji na ceny akcji
 • 1.3.2. Znaczenie komunikacji na rynku kapitałowym. Komunikacja a efektywność rynku
 • 1.3.3. Komunikacja w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management)
 • 1.3.4. Komunikacja a zarządzanie oczekiwaniami inwestorów
 • Rozdział 2
 • Zaufanie – z perspektywy socjologii, prakseologii, nauk o zarządzaniu i rynku kapitałowego
 • 2.1. Istota kapitału społecznego
 • 2.2. Kapitał społeczny jako kapitał optymalizujący
 • 2.3. Zaufanie – strategia radzenia sobie z niepewnością i niemożności kontrolowania przyszłości
 • 2.4. Rosnąca rola zaufania. Spojrzenie z perspektywy nowego społeczeństwa i współczesnej ekonomii
 • 2.5. Zaufanie w działalności gospodarczej – z perspektywy prakseologii i nauk o zarządzaniu
 • 2.6. Istota zaufania na rynku papierów wartościowych
 • 2.6.1. Etyczne uwarunkowania funkcjonowania rynku kapitałowego
 • 2.6.2. Zaufanie na rynku papierów wartościowych
 • 2.7. Metodyka pomiaru zaufania
 • Rozdział 3
 • Zaufanie na współczesnych rynkach kapitałowych
 • 3.1. Doświadczenia kryzysu zaufania z lat 2007–2013
 • 3.1.1. Nowy paradygmat funkcjonowania rynków kapitałowych według G. Sorosa
 • 3.1.2. Przejawy deficytu zaufania na podstawie analizy wydarzeń na rynkach kapitałowych z lat 2007–2011
 • 3.2. Utrata zaufania w problematyce bankructw przedsiębiorstw
 • 3.2.1. Spekulacje rynkowe a bankructwo Bear Stearns
 • 3.2.2. Run w Northern Rock
 • 6 Spis treści
 • 3.2.3. Rozpad grupy bankowo-ubezpieczeniowej Fortis
 • 3.2.4. Upadek General Motors
 • 3.3. Migracja wartości i migracja zaufania
 • Rozdział 4
 • Komunikacja i budowa zaufania na rynku papierów wartościowych
 • 4.1. Etyka komunikacji
 • 4.2. Najwięksi i najlepsi oszukiwali – przykłady ze współczesnego rynku kapitałowego
 • 4.2.1. Błędy w sprawozdaniach finansowych General Electric
 • 4.2.2. Kłamstwa Citigroup w sprawie zaangażowania w papiery subprime
 • 4.2.3. Oskarżenia o oszukiwanie inwestorów przez Goldman Sachs
 • 4.3. Utrata zaufania do agencji ratingowych – przyczyny i konsekwencje
 • 4.3.1. Rozbieżności w ocenach ratingowych – agencje amerykańskie a Dagong Global
 • 4.3.2. Kryzys zadłużeniowy w strefi e euro a decyzje S&P
 • 4.3.3. Poznawczy wymiar kryzysu w Europie – w kierunku wspólnej światowej waluty
 • 4.4. Wyzwania komunikacyjne na rynku kapitałowym
 • 4.4.1. Rzetelność i transparentność
 • 4.4.2. Dwustronna komunikacja i dialog
 • 4.4.3. Komunikacja zintegrowana i strategiczna
 • 4.4.4. Maksymalizacja wartości rynkowej
 • 4.5. Wpływ komunikacji na wycenę walorów spółki – dotychczasowe ujęcia
 • Rozdział 5
 • Konstrukcja indeksu zaufania oraz wyniki badań empirycznych
 • 5.1. Wnioski z analizy desk research
 • 5.1.1. RESPECT Index
 • 5.1.2. Ranking spółek z najlepszymi relacjami inwestorskimi według
 • „Pulsu Biznesu”
 • 5.2. Wnioski z analizy jakościowej – na podstawie wywiadów z ekspertami
 • 5.2.1. Atrybuty spółki godnej zaufania – aspekty biznesowe 
 • 5.2.2. Cechy modelowe spółki godnej zaufania – komunikacja
 • 5.2.3. Powody utraty zaufania
 • 5.2.4. Zaufanie a wyższa wycena rynkowa
 • 5.2.5. Brak zaufania jako potencjalna przyczyna upadku spółki
 • 5.2.6. Migracja zaufania
 • 5.3. Konstrukcja indeksu zaufania do spółki 
 • 5.3.1. Indeks zaufania uczestników rynku do spółki – wskaźniki indeksu
 • 5.3.2. Przykłady wybranych indeksów
 • 5.3.3. Indeksy CSR
 • 5.4. Pomiar indeksu zaufania
 • 5.4.1 Metoda badania oraz uzasadnienie próby badawczej
 • 5.4.2. Prezentacja wyników badania
 • 5.5. Podsumowanie badań empirycznych
 • Załącznik nr 1
 • Zakończenie

Bibliografia

Skomentuj ebooka "O wartości zaufania"