Regulamin programu lojalnościowego Punkty koobe

Przedmiot niniejszego Regulaminu

Regulamin opisuje zasady programu lojalnościowego (zwanego dalej Programem), tj. pozyskiwania oraz wydawania punktów koobe, zwanych dalej Punktami. W ramach Programu Użytkownik pozyskuje i wydaje punkty na zasadach opisanych poniżej.

Organizatorem programu jest Koobe sp. z o.o., Koobe Sp. z o.o. będącą właścicielem i administratorem księgarni internetowej koobe.pl; z siedzibą w Krakowie 31-752, ul. Kornela Makuszyńskiego 4, NIP: 678-31-45-863, KRS: 0000432277, zwany dalej Serwisem.

Program skierowany jest do osób korzystających z Serwisu i/lub kupujących za jego pośrednictwem książki elektroniczne (ebooki), zwanych dalej Użytkownikami.

Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Przystąpienie do Programu

Do Programu przystępuje automatycznie każdy, kto zarejestruje się w Serwisie. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i wymaga akceptacji Regulaminu. Zakup dokonany metodą „Kup teraz”, tj. bez rejestracji w Serwisie, nie pociąga za sobą przystąpienia do Programu.

Pozyskiwanie Punktów

Użytkownik pozyskuje punkty podczas zakupów w Serwisie, a także za dodatkowe działania w obrębie Serwisu (ocena, oryginalne komentarze, polecenie). Szczegółowa lista, wraz z wyszczególnieniem ilości punktów, przyznawanych za dane działanie, zwana dalej Tabelą 1, jest dostępna w Serwisie. Użytkownik pozyskuje Punkty według stawek określonych w Tabeli 1. Informacja na temat zmiany stawek zostanie podana do wiadomości Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

Punkty mogą zostać odebrane Użytkownikowi, który pozyskuje je w sposób niezgodny z prawem, np. duplikując treść komentarzy bądź kopiując je z innych serwisów (a tym samym łamiąc prawo autorskie osób trzecich) albo wykorzystując zautomatyzowane narzędzia powielania treści bądź ocen. 

Można również dokonać zakupu Punktów, według stawek zawartych w Tabeli 2, określającej przelicznik nabywania Punktów.

Punkty ważne są do odwołania. O zbliżającej się utracie wartości punktów Użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Punkty podlegają wymianie na produkty dostępne w Serwisie. Punkty zebrane na Koncie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Zebranych punktów nie można przekazać ani odsprzedać innym Użytkownikom.

Użytkownik w swoim profilu, po zalogowaniu się, ma na bieżąco dostęp do aktualnej informacji o ilości swoich Punktów.

 

Wymiana Punktów na Produkty

Stawka wymiany Punktów na Produkty wynosi: 100 punktów – 1 złoty.

Wymianie Punktów na Produkty podlegać może bądź całość, bądź część danego zamówienia (tj. można wykonywać transakcje mieszane, gdzie zamówienie opłaca się po części Punktami, po części pieniędzmi).

Użytkownik może dokonać zapłaty za zamówienie Punktami w dowolnym momencie.

Zakup przy pomocy Punktów nie wyklucza wykorzystania kodów rabatowych.

 

Reklamacje

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres kontakt@koobe.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 

Postanowienia końcowe

Dane Użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim.

Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn, pod warunkiem iż nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Serwisie wraz z informacją o ich dokonaniu.